Xuất bản thông tin

null Ngành tài chính - kế hoạch tập trung thực hiện nhiệm vụ ngay từ đầu năm

Trang chủ Chi tiết bài viết

Ngành tài chính - kế hoạch tập trung thực hiện nhiệm vụ ngay từ đầu năm

Chiều ngày 2/1, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Trí Quang chủ trì Hội nghị Tổng kết ngành tài chính - kế hoạch năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đến cuối năm 2023 là 8.341 tỷ đồng, đạt 109,89% so dự toán năm. Trong đó, thu nội địa là 8.059 tỷ đồng, đạt 108,32% so với dự toán năm. Thu xuất nhập khẩu là 282 tỷ đồng, đạt 187,93% so với dự toán năm. Tổng thu ngân sách địa phương là 16.901 tỷ đồng. Tổng chi cân đối ngân sách địa phương là 13.954 tỷ đồng, đạt 105,78% so với dự toán giao đầu năm.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa phát biểu tại hội nghị

Bên cạnh đó, việc tiếp nhận và trả kết quả cơ bản ổn định, tuân thủ trình tự thủ tục và thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy trình quy định. Năm 2023, tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính là 326 hồ sơ. Kết quả, có 100% hồ sơ được giải quyết trước và đúng hạn.

Trong năm, Sở Tài chính triển khai thực hiện Mô hình thiết lập tài khoản Zalo "Bộ phận hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính". Theo đó, tổ chức, cá nhân có nhu cầu, có thể quét mã để được hỗ trợ, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, góp ý về quy định thủ tục hành chính và thái độ của công chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan. 

Thời gian qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư đẩy mạnh thực hiện công tác tổng hợp quy hoạch, công tác nghiệp vụ kế hoạch và đầu tư. Đơn vị tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo đôn đốc các sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công. Đến ngày 15/12, giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh đạt 86,29%, cao hơn 13% so với cùng kỳ (năm 2022 đạt 73,29%).

Tính đến đầu tháng 12, toàn tỉnh có 617 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 3.307,31 tỷ đồng. Đến cuối năm 2023, tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh là khoảng 5.300 doanh nghiệp. Đồng thời đơn vị tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, dự án khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh cập nhật kiến thức về khởi sự kinh doanh, quản trị nâng cao năng lực doanh nghiệp; triển khai thí điểm Không gian làm việc chung tại Tòa nhà Khối cơ quan đơn vị sự nghiệp tỉnh; lập chủ trương đầu tư xây dựng Không gian Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo tỉnh…

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa đánh giá cao sự nỗ lực, chủ động thực hiện nhiệm vụ được giao của ngành tài chính - kế hoạch trong năm qua, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Trong năm 2024, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa yêu cầu ngành tài chính - kế hoạch tiếp tục đổi mới phương pháp điều hành, tập trung thực hiện nhiệm vụ ngay từ đầu năm. Trên tinh thần đó, tập trung các nguồn lực, sự đồng hành của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra. Đồng thời, đúc kết những kinh nghiệm, đoàn kết nhất trí phát huy vai trò của ngành trong thực hiện nhiệm vụ với kết quả đạt được cao nhất.

Đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tham mưu UBND tỉnh tiếp tục giữ vững nền kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, phát triển bền vững các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Đồng thời tạo môi trường đầu tư thông thoáng; tháo gỡ khó khăn cho các dự án tái khởi động sớm đưa dự án đi vào vận hành. Đồng thời quan tâm đẩy mạnh đầu tư công để dẫn dắt đầu tư tư. Trên tinh thần đó, ngành kế hoạch và đầu tư phân khai vốn ngay trong tháng 1/2024.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa yêu cầu ngành tài chính tăng cường quản lý thu, phấn đấu hoàn thành dự toán được giao, đảm bảo nguồn lực thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời quản lý chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, tăng cường tiết kiệm chi, nâng cao hiệu quả quản lý, phân bổ, sử dụng ngân sách nhà nước. Phối hợp chặt chẽ với ngành thuế rà soát chặt chẽ các nguồn thu; tăng cường thanh, kiểm tra về công tác tài chính…

 

Văn Thanh

Nguồn: Trích lượt  baodongthap

Có thể bạn quan tâm