Chuyển đổi số

null Đồng Tháp xem chuyển đổi số là động lực, tài nguyên để phát triển

Trang chủ chuyen doi so

Đồng Tháp xem chuyển đổi số là động lực, tài nguyên để phát triển

Hôm nay ngày 10/10, Ngày Chuyển đổi số quốc gia và cũng là Ngày Chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp. Hưởng ứng sự kiện này, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị công bố Ngày chuyển đổi số và Đề án Chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp. Hội nghị còn được kết nối trực tuyến đến điểm cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Thông tin và Truyền thông và một số tỉnh, thành.

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông công bố Ngày Chuyển đổi số
và Đề án Chuyển đổi số của tỉnh

Hiện Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã ban hành Đề án Chuyển đổi số tỉnh. Trên nền tảng chung đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng 03 đề án ở các lĩnh vực trọng tâm của tỉnh: Nông nghiệp, Y tế, Giáo dục. Trong đó, Đề án Chuyển đổi số ngành nông nghiệp đã ban hành.

Quá trình xây dựng các Đề án được thông tin tại hội nghị. Qua đó cho thấy việc ra đời các Đề án đều xuất phát từ nhu cầu thực tế và yêu cầu ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, điều hành của cơ quan Nhà nước, cũng như tạo thuận tiện trong kết nối thông tin, dịch vụ tiện ích cho người dân.

Tại hội nghị, nền tảng chuyển đổi số ngành Nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp được ra mắt. Đây là nền tảng dữ liệu giúp quản lý vùng sản xuất, quy trình sản xuất; theo dõi, điều hành quy hoạch, kế hoạch sản xuất hiệu quả; nâng cao năng lực giám sát, thích ứng tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu đến hoạt động sản xuất nông nghiệp, giúp nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi.

Nền tảng cũng tích hợp ứng dụng công nghệ số để số hóa dữ liệu quản lý, hướng đến tự động hoá trong quy trình thu thập - xử lý - báo cáo - lưu trữ hệ thống dữ liệu thống kê của ngành; kết hợp hạ tầng cơ sở từ hệ thống giám sát sâu rầy thông minh, quan trắc nước, ứng dụng công nghệ điện toán đám mây, phát triển trên nền tảng IOT, AI để thu thập dữ liệu v.v..

Nền tảng chuyển đổi số ngành Nông nghiệp do Công ty Cổ Phần RYNAN Technologies Vietnam phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện. Tiếp tục hợp tác trên lĩnh vực chuyển đổi số ngành nông nghiệp và ứng dụng khoa học công nghệ vào nông nghiệp đến năm 2025, tại hội nghị, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ký kết biên bản ghi nhớ với Công ty Cổ Phần RYNAN Technologies Vietnam.

 

Văn Thanh

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh