Xuất bản thông tin

null [Infographic] Đồng Tháp tổ chức kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm vào ngày 08 - 09/12

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

[Infographic] Đồng Tháp tổ chức kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm vào ngày 08 - 09/12

Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 sẽ tổ chức kỳ họp thứ 5 để đánh giá, xem xét và cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng về kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Tháp, đặc biệt là những kế hoạch, chính sách mới trong năm 2023.

Văn Thanh

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh

Có thể bạn quan tâm