Xuất bản thông tin

null Đồng Tháp: Không tổ chức đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

Đồng Tháp: Không tổ chức đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Do tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn diễn biến phức tạp, Đồng Tháp sẽ không tổ chức đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021, đồng thời giao Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức công nhận đặc cách cho tất cả thí sinh đủ điều kiện theo quy định tại Quyết định 2507/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thực  hiện  chỉ  đạo  trên, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở, ngành thành viên của Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 tỉnh Đồng Tháp dừng các công việc chuẩn bị tổ chức đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo phân công của Trưởng ban Ban Chỉ đạo Kỳ thi.

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông và Thủ trưởng các cơ sở giáo dục thường xuyên thông báo cho học sinh, học viên có đăng ký dự thi đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông biết việc không tổ chức thi; hướng dẫn học sinh, học viên thực hiện hồ sơ, thủ tục đề nghị đặc cách xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông đúng theo quy định; thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin có liên quan đến việc điều chỉnh thời gian, phương thức xét tuyển đại học năm 2021 - nhất là đối với đối tượng được đặc cách xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ sở giáo dục đại học để thông tin đến học sinh, học viên biết, đăng ký tham dự xét tuyển.

Đối với các trường trung học phổ thông nơi dự kiến đặt các điểm thi, Hiệu trưởng nhà trường tổ chức niêm phong toàn bộ tài liệu, văn phòng phẩm, thiết bị v.v. có liên quan đến việc tổ chức thi, bảo quản chờ chỉ đạo xử lý tiếp theo của Sở Giáo dục và Đào tạo.

 

Văn Thanh

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh

Có thể bạn quan tâm