Xuất bản thông tin

null Kinh tế tập thể - mắt xích quan trọng trong phát triển kinh tế tỉnh nhà

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

Kinh tế tập thể - mắt xích quan trọng trong phát triển kinh tế tỉnh nhà

Sáng ngày 21/10, Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và Tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã (HTX) 2012. Hội nghị dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong phát biểu kết luận Hội nghị tổng kết

Để phát triển kinh tế tập thể, trọng tâm là hợp tác xã, Bí thư Tỉnh ủy cho biết, thời gian qua, tỉnh đã có nhiều chỉ đạo, chính sách để hỗ trợ kinh tế tập thể từ nguồn vốn, thông tin thị trường, kết nối nguồn nhân lực, cụ thể nhất là Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Theo Bí thư Tỉnh ủy, trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện cho hợp tác xã phát triển, xem đây là một trong những thành phần kinh tế quan trọng của tỉnh và đóng góp vào sự tăng trưởng của địa phương.

Hợp tác xã là một xu thế tất yếu, cần sự quan tâm, vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhất là các cấp ủy Đảng. Do đó, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu phải xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, không chỉ tuyên truyền nâng cao nhận thức trong các cấp, các ngành về vai trò kinh tế tập thể, mà còn phải tăng cường tuyên truyền trong nhân dân bằng những mô hình hiệu quả, để người dân nhận thấy lợi ích, giá trị của kinh tế tập thể và tự nguyện tham gia.

Bên cạnh cơ chế, chính sách của Nhà nước để hỗ trợ hợp tác xã như: Tập huấn, kết nối doanh nghiệp, ứng dụng khoa học công nghệ, năng lực quản trị, vốn v.v., Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu mỗi hợp tác xã phải tăng cường nâng cao năng lực tự thân của mình; Liên minh Hợp tác xã cần phát huy vai trò cơ quan đại diện, gắn bó thường xuyên với hợp tác xã để kịp thời báo cáo, đề xuất những vấn đề hợp tác xã còn vướng mắc trong quá trình hoạt động.

Tính đến tháng 9/2021, toàn tỉnh có 178 hợp tác xã nông nghiệp, trong đó, có khoảng 65% hoạt động hiệu quả. Dự kiến đến cuối năm nay có thêm 07 hợp tác xã nông nghiệp. Toàn tỉnh hiện có 17 Quỹ tín dụng nhân dân, 13 hợp tác xã vận tải, 02 hợp tác xã lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp và 02 hợp tác xã lĩnh vực thương mại - dịch vụ. Về tổ hợp tác, hiện có hơn 1.000 tổ, với hơn 50.600 thành viên.

Ông Trương Hòa Châu – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thông tin
về kết quả thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW

Đặc thù của hợp tác xã tại Đồng Tháp đó là đi lên từ mô hình Hội quán nông dân. Với 112 Hội quán, đến nay có 27 hợp tác xã được thành lập từ mô hình này.

Tại hội nghị, đại diện hợp tác xã được thành lập từ Hội quán và doanh nghiệp có liên kết với hợp tác xã đã chia sẻ kinh nghiệm hoạt động trong thời gian qua.

Theo đó, hợp tác xã đã phát huy được vai trò tập hợp, vận động thay đổi cách nghĩ, cách làm cho người dân, ứng dụng có hiệu quả các tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá. Hợp tác xã liên kết với doanh nghiệp để thực hiện các dịch vụ đầu vào và tiêu thụ sản phẩm cho thành viên; tham gia tích cực vào thực hiện Đề án tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Các hợp tác xã điển hình như: Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Tân Bình (huyện Thanh Bình), Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Bình Thành (huyện Lấp Vò), Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Mỹ Đông 2 (huyện Tháp Mười); Hợp tác xã nông sản sạch Vĩnh Thới (huyện Lai Vung); Hợp tác xã Xoài Mỹ Xương (huyện Cao Lãnh) v.v..

Ghi nhận những đóng góp của các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW và 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012, dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa đã tặng bằng khen cho 29 tập thể và 14 cá nhân.

Ông Phạm Thiện Nghĩa trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân

Mục tiêu trong 05 năm tới, Đồng Tháp phấn đấu có khoảng 1.230 tổ hợp tác và 254 hợp tác xã, trong đó, thành lập mới là 35 hợp tác xã, có 40 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao, phát triển sản phẩm OCOP. Số hợp tác xã hoạt động đạt loại tốt, khá chiếm từ 50% - 60% trên tổng số hợp tác xã.

 

Văn Thanh

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh

Có thể bạn quan tâm