Xuất bản thông tin

null Hệ thống lấy ý kiến trong quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đầu tư

Trang chủ Chi tiết bài viết

Hệ thống lấy ý kiến trong quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đầu tư

Nhằm đảm bảo thời gian giải quyết TTHC quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được UBND Tỉnh phê duyệt rút ngắn 50% so với thời gian quy định của Luật Đầu tư, tại Quyết định số 1301/QĐ-UBND-HC ngày 08/11/2016 để tiếp tục cải thiện, nâng cao tính cạnh tranh môi trường đầu tư của tỉnh.

Ảnh minh hoạ trên internet

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND Tỉnh tham mưu UBND Tỉnh xây dựng và ban hành Quyết định số 1502/QĐ-UBND-HC ngày 04/10/2021 ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Hệ thống lấy ý kiến trong quy trình giải quyết TTHC lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Hệ thống lấy ý kiến đã được vận hành chính thức từ ngày 15/10/2021.

Qua triển khai tổ chức thực hiện việc lấy ý kiến trên Hệ thống lấy ý kiến bước đầu đã phát huy hiệu quả, từng bước khắc phục những hạn chế của việc lấy ý kiến bằng hình thức ban hành và phát hành văn bản theo quy định hiện hành về văn thư, lưu trữ trên phần mềm quản lý văn bản như trước đây.

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện, một số sở, ngành tỉnh và UBND cấp huyện thực hiện chưa đảm bảo thời gian theo quy định. Riêng trong tháng 4 và tháng 5 năm 2022, có 14 hồ sơ TTHC được gửi lấy kiến thẩm định, có 90 lượt ý kiến trả lời, với kết quả xử lý đúng, trước hạn chiếm 70%; xử lý trễ hạn, quá hạn chiếm 30%.

Qua báo cáo của các sở, ngành tỉnh và UBND cấp huyện, Sở Kế hoạch và Đầu tư đánh giá, xác định việc trễ hạn, quá hạn như trên do một số nguyên nhân như

Một số dự án đầu tư có tính chất phức tạp nên cần thời gian để nghiên cứu kỹ trước khi có ý kiến thẩm định.

Một số đơn vị đã phát hành văn bản trả lời trước, đúng hạn nhưng chậm hoặc không cập nhật lên Hệ thống.

Một số đơn vị thiếu tài khoản, tài khoản bị lỗi nhưng chưa chủ động liên hệ với Sở Thông tin và Truyền thông để khắc phục.

Một số đơn vị chưa phân công cụ thể công chức, viên chức phụ trách Hệ thống hoặc công chức, viên chức được phân công phụ trách Hệ thống nhưng chưa thường xuyên cập nhật, theo dõi Hệ thống.

Xác định Hệ thống lấy ý kiến trong quy trình giải quyết TTHC lĩnh vực đầu tư trên địa bàn tỉnh là một trong những giải pháp quan trọng nhằm góp phần quản lý chặt chẽ và rút ngắn thực chất thời gian giải quyết đối với các TTHC của doanh nghiệp, nhà đầu tư, Chủ tịch UBND Tỉnh yêu cầu

Các sở, ngành tỉnh và UBND cấp huyện quan tâm, thực hiện nghiêm việc theo dõi và xử lý kịp thời các công việc trên Hệ thống lấy ý kiến theo đúng quy định. Trường hợp, cần thời gian nghiên cứu cho ý kiến thẩm định dự án thì có văn bản gia hạn gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, tạo tài khoản bổ sung cho các cơ quan có liên quan; tổ chức thêm buổi tập huấn về quản lý, sử dụng phần mềm và những nội dung cần thiết khác để các đơn vị thực hiện đúng theo quy định.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Văn phòng UBND Tỉnh tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc thực hiện; định kỳ hàng tháng, báo cáo kết quả đến UBND Tỉnh.

 

Thanh Thoảng

 

 

 

Có thể bạn quan tâm