Xuất bản thông tin

null Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp và Khởi nghiệp Đồng Tháp tuyển dụng viên chức

Trang chủ Chi tiết bài viết

Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp và Khởi nghiệp Đồng Tháp tuyển dụng viên chức

Để đáp ứng đủ số lượng, đúng cơ cấu, đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công việc được giao, Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp và Khởi nghiệp Đồng Tháp thông báo thông báo tuyển dụng 04 viên chức. Việc tuyển dụng viên chức căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và quỹ tiền lương của Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp và Khởi nghiệp.

Thí sinh tham gia xét tuyển vòng 2

Ngày 26 - 27/10/2022, Hôị đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp và Khởi nghiệp năm 2022 thông báo triệu tập 26 thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển (vòng 2).

Ban Kiểm tra, sát hạch kỳ tuyển dụng viên chức Trung tâm gồm: bà Phạm Thị Ngọc Đào, Phó Giám đốc Sở là Trưởng ban; ông Mai Thanh Nghi, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp và Khởi nghiệp và ông Trần Trọng Hữu, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp và Khởi nghiệp là thành viên. Kỳ xét tuyển đã diễn ra đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan, cạnh tranh và đúng pháp luật, chọn đúng người đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp.

 

 

Ngọc Ánh

Có thể bạn quan tâm