Xuất bản thông tin

null Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2022

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2022

Sáng ngày 17/01/2023, tại Hội trường Sở Kế hoạch và Đầu tư, Lãnh đạo Sở và Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở đã phối hợp tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Tham dự Hội nghị có ông Trương Hòa Châu - Giám đốc Sở - Bí thư Chi bộ Sở; ông Trần Văn Hưu - Chủ tịch Công đoàn cơ sở; cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động Sở.

Quan cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đã thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2021; Báo cáo tổng kết ngành Kế hoạch đầu tư năm 2022; Báo cáo thực hiện dân chủ năm 2022; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2022; Báo cáo tài chính năm 2022 và Báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2022. Đồng thời, thảo luận và cho ý kiến về Dự thảo Chương trình công tác năm 2023; Dự thảo Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2023; Dự thảo Kế hoạch hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2023; Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023; Dự thảo Quy chế quản lý, sử dung tài sản công năm 2023 và  Dự thảo Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 2022.

Đoàn Chủ tịch Hội nghị CBCCVC năm 2022

Dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch, Hội nghị cán bộ, công chức năm 2022 đã diễn ra sôi nổi, tích cực. Trên cơ sở các nội dung báo cáo, công chức và người lao động của cơ quan đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho công chức; đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023.

Đ/c Trương Hòa Châu - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu bế mạc Hội nghị

Hội nghị đã thống nhất cao đánh giá kiểm điểm việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan; kiểm điểm việc thực hiện Báo cáo Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2021 và những quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan; thảo luận về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch công tác trong năm 2023 của ngành Kế hoạch đầu tư.

 

Ngọc Ánh

Có thể bạn quan tâm