Xuất bản thông tin

null Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15

Trang chủ Chi tiết bài viết

Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 15

Sáng ngày 26/12, tại hội trường Sen Hồng, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh (khóa XI) lần thứ 15. Đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Vụ địa phương III - Ban Tổ chức Trung ương, Vụ địa bàn VIII - Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Vụ địa phương II - Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh.

Quang cảnh hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về nội dung các tờ trình của BTV Tỉnh ủy tại hội nghị. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, năm 2024 là năm có vị trí quan trọng, quyết định trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Đồng thời mong muốn, các đại biểu tập trung thảo luận về dự thảo Chương trình hành động năm 2024 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XI; xác định rõ các nhiệm vụ trọng yếu, mục tiêu và các công việc cần tập trung trong năm 2024. Trong công tác xây dựng Đảng, cần quan tâm nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ; có cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, xây dựng đội ngũ cán bộ năng động, tích cực, sáng tạo hơn. Có giải pháp tập trung thực hiện tốt các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, xã hội, tăng sức hấp dẫn về môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu khai mạc hội nghị

Sau khi phát biểu khai mạc, các đại biểu chia thành 3 tổ tập trung thảo luận nội dung các tờ trình của BTV Tỉnh ủy về: dự thảo Chương trình hành động năm 2024 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XI gắn với thực hiện Kết luận số 64-KL/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XIII; dự thảo sửa đổi Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; dự thảo Báo cáo của BCH Đảng bộ tỉnh về kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo đó, đại biểu tập trung thảo luận, góp ý kiến nhiều nội dung: tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng; việc huy động, quản lý và sử dụng nguồn lực đầu tư; giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh phát triển du lịch; phát huy hiệu quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, vai trò của Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội; xây dựng chính quyền điều hành năng động, hiệu lực, hiệu quả; việc thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, xã hội;...

Chiều cùng ngày, Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XI) lần thứ 15 tiếp tục diễn ra buổi thảo luận và bế mạc hội nghị. Báo Đồng Tháp điện tử sẽ tiếp tục thông tin diễn biến Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 15.

 

Văn Thanh

Nguồn: trích lượt baodongthap

Có thể bạn quan tâm