Xuất bản thông tin

null Tỉnh phấn đấu trở thành điểm đến hấp dẫn của chương trình khởi nghiệp

Trang chủ Chi tiết bài viết

Tỉnh phấn đấu trở thành điểm đến hấp dẫn của chương trình khởi nghiệp

Đó là chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong tại cuộc làm việc với lãnh đạo các sở, ngành tỉnh về kết quả triển khai các hoạt động thúc đẩy khởi nghiệp (KN) năm 2023 và định hướng hoạt động trọng tâm năm 2024.

Quang cảnh cuộc họp

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Trí Quang cho biết, hoạt động hỗ trợ KN năm 2023 của tỉnh tiếp tục được các ngành, địa phương quan tâm, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch chuyên đề thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, đúng đối tượng. Các hoạt động về hỗ trợ KN, sáng tạo, tư vấn giới thiệu việc làm, định hướng nghề nghiệp; chuyển giao khoa học kỹ thuật được các đơn vị và địa phương phối hợp thực hiện có hiệu quả. Từ đó, góp phần tạo môi trường thuận lợi giúp tổ chức, cá nhân có nhu cầu KN, đang KN trên địa bàn tỉnh có cơ hội hiện thực hóa các ý tưởng, mô hình KN.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động KN của tỉnh vẫn còn một số khó khăn và hạn chế như: hệ sinh thái KN tuy có nhiều chuyển biến tích cực nhưng chưa hoàn thiện, nhiều thành tố trong hệ sinh thái phát triển chưa đồng đều giữa các địa phương; các sản phẩm KN vẫn còn kém sức cạnh tranh trên thị trường khi hàm lượng khoa học và công nghệ còn thấp; nhãn hiệu, bao bì sản phẩm còn đơn điệu, chưa hấp dẫn; các chính sách hỗ trợ KN phần lớn lồng ghép vào các chương trình, kế hoạch chung của tỉnh, nguồn lực thực hiện còn hạn chế…

Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong nhấn mạnh, để hoàn thành mục tiêu đưa tỉnh Đồng Tháp trở thành điểm đến hấp dẫn của cộng đồng KN khu vực đồng bằng sông Cửu Long như tinh thần của Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 30/9/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI về phát triển DN và thúc đẩy KN trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2021 – 2025 thì vẫn cần thực hiện nhiều nhiệm vụ. Trong đó, các sở, ngành và đơn vị liên quan cần có sự phối hợp nhịp nhàng trong thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ hoạt động thúc đẩy chương trình KN. Khi xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trong năm 2024, các đơn vị phải bám sát các chỉ tiêu của Nghị quyết số 02-NQ/TU. Các ngành liên quan cũng phải rà soát lại các chính sách về hỗ trợ, thúc đẩy KN, mạnh dạn tham mưu, đề xuất các chính sách hỗ trợ hiệu quả để hoạt động KN của tỉnh trong thời gian tới có sự đột phá hơn, trong đó có đẩy mạnh hoạt động truyền thông về KN…

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo khẩn trương triển khai các thủ tục đầu tư xây dựng Dự án Không gian KN và Đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Tháp; các sở, ngành và đơn vị liên quan có giải pháp hoàn thiện hệ sinh thái KN, củng cố Câu lạc bộ doanh nghiệp dẫn đầu tỉnh, hình thành nhiều nhóm tư vấn viên hỗ trợ cộng đồng KN ở nhiều lĩnh vực; đẩy mạnh các cơ chế về khuyến khích DN thực hiện các dự án về đổi mới sáng tạo, hỗ trợ các dự án KN về đổi mới sáng tạo; chuẩn bị chu đáo cho sự kiện Diễn đàn Mekong Startup lần II – 2024…

 

Văn Thanh

Nguồn: trích lượt baodongthap

Có thể bạn quan tâm