Xuất bản thông tin

null Đồng Tháp - Điểm sáng về kinh tế - xã hội năm 2023

Trang chủ Chi tiết bài viết

Đồng Tháp - Điểm sáng về kinh tế - xã hội năm 2023

Năm 2023, cũng là năm gặt hái nhiều kết quả quan trọng của tỉnh Đồng Tháp. Các chương trình, đề án lớn của tỉnh đều đạt kết quả khả quan, bảo đảm tiến độ thực hiện. Xã hội tiếp tục được duy trì ổn định, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao.

Năm 2023, có 18/22 chỉ tiêu vượt và đạt so với kế hoạch năm 2023, với nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch (11 chỉ tiêu): Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng số lao động xã hội; Giảm tỷ lệ hộ nghèo; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng theo chiều cao; Số bác sĩ/ vạn dân và số giường bệnh/ vạn dân; Tỷ lệ dân cư tham gia bảo hiểm y tế; Số xã đạt chuẩn nông thôn mới; Số hợp tác xã thành lập mới; Tỷ lệ đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội so với lực lượng lao động trong độ tuổi; Tỷ lệ đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp so với lực lượng lao động trong độ tuổi; Tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom, xử lý.

Có 06/22 chỉ tiêu đạt so với kế hoạch năm 2023: Tỷ lệ đô thị hoá; Tỷ lệ lao động qua đào tạo; Đơn vị cấp huyện cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới; Tỷ lệ hộ dân thành thị sử dụng nước sạch; Tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch; Tỷ lệ chất thải nguy hại được xử lý.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn cả nước (GDP năm 2023 cả nước tăng trưởng khoảng 5%). GRDP bình quân đầu người vượt chỉ tiêu kế hoạch và đạt trên 68,37 triệu đồng (xếp thứ 5/13 tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL); thu nhập bình quân đầu người đạt 60,8 triệu đồng, đây là tín hiệu tích cực cho thấy kinh tế đang phục hồi, tăng trưởng kinh tế mang lại lợi ích thiết thực cho người dân tỉnh nhà.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm, công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân được chú trọng, thực hiện kịp thời, đầy đủ. Tuyển sinh và đào tạo vượt 16,6% kế hoạch, giải quyết việc làm vượt 28% kế hoạch, hỗ trợ hơn 2.000 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, vượt 34% kế hoạch.

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giữ vững, ổn định. Giữ vững quan hệ hợp tác hữu nghị với tỉnh Prây-veng và Ban-tây Miên-chay, Vương quốc Campuchia; các địa phương thuộc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Với phương châm và khẩu hiệu đã đặt ra, Đồng Tháp đã mạnh dạn đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành theo hướng kiến tạo phát triển, đã tạo được sự bứt phát trong nhiều lĩnh vực:

Đồng Tháp lấy đầu tư công là động lực chính để phục hồi đà tăng trưởng kinh tế, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo bằng những giải pháp kiên quyết trong giải ngân vốn đầu tư công, tạo chuyển biến tích cực, với tỷ lệ giải ngân đến ngày 15/12/2023 đạt 86,29%. Các dự án cao tốc: Cao Lãnh - An Hữu (giai đoạn 1), Mỹ Thuận - Cần Thơ, Mỹ An - Cao Lãnh (giai đoạn 1), nâng cấp tuyến Cao Lãnh - Lộ Tẻ, tuyến tránh Quốc lộ 30 - thành phố Cao Lãnh đồng loạt triển khai.

Chuyển đổi số đạt kết quả tích cực với 08/17 chỉ tiêu đạt. Chỉ số chuyển đổi số (DTI) xếp thứ 39/63 tỉnh, thành phố (tăng 10 bậc so với đầu nhiệm kỳ); chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin (ICT index) xếp thứ 7/63 tỉnh, thành phố (tăng 9 bậc so với đánh giá trước); kích hoạt tài khoản định danh điện tử đạt 99,73% v.v.. Công tác cải cách hành chính giữ vững sự cải tiến với chuỗi thành tích 15 năm liên tục nằm trong nhóm có chất lượng điều hành xuất sắc nhất cả nước về PCI; PAPI xếp trong nhóm trung bình cao; PAR Index xếp trong nhóm tốt (nhóm B).

Phương thức xúc tiến đầu tư được đổi mới, tỉnh đã tổ chức thành công Hội nghị Hợp tác Thương mại và Đầu tư giữa Ấn Độ và tỉnh Đồng Tháp năm 2023, Hội nghị hợp tác đầu tư và thương mại giữa tỉnh Đồng Tháp và doanh nghiệp Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Để có được những thành quả về mặt kinh tế - xã hội hôm nay đều dựa trên cơ sở nhận định đúng tình hình và mạnh dạn đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành bằng những giải pháp kiên quyết trong giải ngân vốn đầu tư công, đẩy mạnh thu hút và triển khai dự án đầu tư tư nhân, xuất khẩu để tạo động lực thúc đẩy các ngành, lĩnh vực tăng trưởng.

Trong định hướng nhiệm vụ giai đoạn 2024 - 2025, Đồng Tháp kiên định thực hiện các chỉ tiêu đã đề ra trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm. Nghị quyết Hội đồng nhân dân Tỉnh giao UBND Tỉnh thực hiện 22 chỉ tiêu chủ yếu: 6 chỉ tiêu kinh tế; 12 chỉ tiêu văn hoá – xã hội và 04 chỉ tiêu về môi trường.

Phấn đấu tăng trưởng kinh tế năm 2024 đạt 8%. Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng này là thách thức lớn đối với tỉnh Đồng Tháp khi những khó khăn nội tại của năm 2023 vẫn chưa được giải quyết triệt để và còn có thể kéo dài sang năm 2024, dự báo tình hình sẽ còn nhiều biến động, khó lường.

Để đạt được mục tiêu Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân Tỉnh giao, UBND Tỉnh sẽ tập trung thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan tới đầu tư, kinh doanh, tháo gỡ các rào cản; khắc phục tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm; đảm bảo môi trường kinh doanh bình đẳng, thuận lợi cho các thành phần kinh tế.

 

Văn Thanh

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh

Có thể bạn quan tâm