Xuất bản thông tin

null Tập trung hoàn thiện các nội dung đề xuất tích hợp vào quy hoạch tỉnh

Trang chủ Chi tiết bài viết

Tập trung hoàn thiện các nội dung đề xuất tích hợp vào quy hoạch tỉnh

Chiều ngày 20/3, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa chủ trì họp trực tuyến triển khai Quy hoạch (QH) tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (QH tỉnh) với sự tham dự của lãnh đạo các sở, ngành, UBND huyện, thành phố…

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành tỉnh tại điểm cầu chính

Căn cứ Quyết định số 39/QĐ-TTg ngày 11/1/ 2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, UBND tỉnh đã yêu cầu các sở, ngành tỉnh và UBND huyện, thành phố xây dựng dự thảo kế hoạch thực hiện QH tỉnh. Trong đó, xây dựng lộ trình tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, dự án nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của QH tỉnh đã đề ra; xác định nội dung trọng tâm, tiến độ và nguồn lực thực hiện các chương trình, dự án; xây dựng các chính sách, giải pháp nhằm thu hút các nguồn lực thực hiện QH tỉnh (bao gồm định hướng phân kỳ đầu tư triển khai các dự án trong QH theo giai đoạn 5 năm); chủ động nghiên cứu, đề xuất các đề án thay thế (nếu cần thiết) các QH đã được bãi bỏ theo quy định để đảm bảo duy trì ổn định công tác quản lý Nhà nước và định hướng phát triển của tỉnh.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa, quá trình xây dựng QH tỉnh rất công phu, nhiều thủ tục, tốn nhiều thời gian và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nên các ngành, địa phương tập trung thực hiện các thủ tục pháp lý, các bước triển khai các QH ngành sau khi QH tỉnh được phê duyệt, công bố. Trên cơ sở hồ sơ QH tỉnh được hoàn thiện và được đăng tải thông tin QH lên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Liên danh tư vấn, tiếp tục hoàn thiện 34 báo cáo nội dung đề xuất tích hợp vào QH tỉnh gửi lấy ý kiến thống nhất với các sở, ngành tỉnh, UBND huyện, thành phố và hoàn chỉnh nội dung báo cáo UBND tỉnh xem xét, thông qua làm cơ sở cho việc xây dựng các kế hoạch triển khai thực hiện QH tỉnh, kế hoạch phát triển trung hạn ngành, địa phương.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành tỉnh và địa phương, cán bộ, công chức, viên chức phải dành thời gian nghiên cứu quy hoạch tỉnh; đăng tải đầy đủ thông tin quy hoạch lên trang thông tin điện tử các sở, ngành và địa phương.

 

Văn Thanh

Nguồn: trích lượt Cổng TTĐT tỉnh

Có thể bạn quan tâm