Xuất bản thông tin

null Cần có giải pháp đột phá thực hiện các nhiệm vụ nhanh hơn, tạo đà phát triển kinh tế - xã hội

Trang chủ Chi tiết bài viết

Cần có giải pháp đột phá thực hiện các nhiệm vụ nhanh hơn, tạo đà phát triển kinh tế - xã hội

Ngày 26/3, Đoàn kiểm tra về việc xây dựng, cụ thể hoá thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 do Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa làm trưởng đoàn, có buổi làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ
với đoàn kiểm tra của Ủy ban nhân dân tỉnh

Tại buổi làm việc, ông Trương Hòa Châu – Giám đốc Sở KH&ĐT báo cáo việc triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và công tác triển khai, cụ thể hóa Quyết định của UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Nghị quyết HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024; Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2024; bản cam kết hành động năm 2024; công tác quyết toán vốn đầu tư công năm 2023, phân khai chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024….

Theo đánh giá, Sở KH&ĐT cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023; chỉ số cải cách hành chính đạt hạng I trong nhóm các sở, ngành tỉnh; tham mưu thực hiện chỉ tiêu GRDP/người vượt mục tiêu đề ra, đạt 69,31 triệu đồng/người (kế hoạch là 68,51 triệu đồng/người); trình phê duyệt quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; giải ngân tổng vốn đầu tư công của tỉnh năm 2023 đạt 98,70%, cao hơn 9,69% so với cùng kỳ năm 2022; tham mưu thực hiện tốt cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, số lượng phát triển doanh nghiệp mới vượt kế hoạch; số lượng dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp tăng và nâng cao chất lượng…

Những tháng đầu năm 2024, Sở KH&ĐT đã xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và các nhiệm vụ của ngành đảm bảo theo yêu cầu.

Qua báo cáo của Sở KH&ĐT, trao đổi của lãnh đạo các ngành, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa đánh giá cao nỗ lực của tập thể Sở KH&ĐT trong thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng, liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực, nhất là kịp thời tham mưu UBND tỉnh nhiều vấn đề, nội dung lớn.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở KH&ĐT bám sát chủ trương, nghị quyết, các kế hoạch, chỉ tiêu để thực hiện, tập trung công tác giải ngân nguồn vốn, sớm phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư; các cấp, các ngành tránh tư tưởng ngại được phân bổ nhiều vốn vì sợ thực hiện không đạt; chú ý tập trung tham mưu, phối hợp thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng của tỉnh, công tác triển khai quy hoạch tỉnh. Trong định hướng, Sở KH&ĐT cần có giải pháp đột phá, thực hiện các nhiệm vụ nhanh hơn, góp phần tạo đà phát triển kinh tế - xã hội, trọng tâm là tăng trưởng kinh tế; kịp thời nhận diện thời cơ và thách thức để tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh giải pháp thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo đạt yêu cầu; phân tích sâu những hạn chế để đề ra giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động, nhất là thực hiện kế hoạch hóa vốn đầu tư công, tham mưu về cơ chế, chính sách, giải quyết các khó khăn của các dựa án chậm tiến độ, tăng cường cải cách, cải thiện môi trường và thu hút đầu tư…

 

Văn Thanh

Nguồn: trích lượt baodongthap

 

 

 

Có thể bạn quan tâm