Xuất bản thông tin

null Đồng Tháp triển khai Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ đến 2030

Trang chủ Chi tiết bài viết

Đồng Tháp triển khai Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ đến 2030

Ngày 29/9, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Theo đó, mục tiêu đến năm 2025 có 100% các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh được tuyên truyền, nâng cao nhận thức và hỗ trợ bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho các kết quả nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo. Tối thiểu 30% sản phẩm được công nhận là sản phẩm chủ lực, đặc thù cấp tỉnh và sản phẩm gắn với Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được hỗ trợ đăng ký bảo hộ, quản lý, phát triển tài sản trí tuệ; kiểm soát chất lượng và truy xuất nguồn gốc.

Đến năm 2025 tỉnh phấn đấu có ít nhất 05 nhãn hiệu chứng nhận, 05 bằng độc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích, 25 kiểu dáng công nghiệp; 02 giống cây trồng; 10 quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả được cấp văn bằng bảo hộ v.v..

Đến năm 2030, tối thiểu 50% sản phẩm được công nhận là sản phẩm chủ lực, đặc thù của tỉnh và sản phẩm gắn với Chương trình OCOP được hỗ trợ đăng ký bảo hộ, quản lý, phát triển tài sản trí tuệ và kiểm soát chất lượng và truy xuất nguồn gốc; có ít nhất 02 chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu (mang địa danh) được bảo hộ ra nước ngoài (EU, Nhật bản, Hàn Quốc, Trung Quốc) v.v..

Theo kế hoạch, Sở Khoa học và Công nghệ là đầu mối theo dõi, kiểm tra, tổng hợp tình hình thực hiện; định kỳ ngày 15/12 hàng năm tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh; tổ chức sơ kết việc thực hiện Kế hoạch vào năm 2025; xác định nhiệm vụ trọng tâm và định hướng cho giai đoạn tiếp theo (2026 - 2030).

Kế hoạch số: 293/KH-UBND

 

Văn Thanh

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh

 

Có thể bạn quan tâm