Xuất bản thông tin

null Giải pháp cải cách thủ tục hành chính, để tiếp tục nâng cao chỉ số thành phần “Gia nhập thị trường” trong Bộ chỉ số PCI của Tỉnh năm 2022.

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

Giải pháp cải cách thủ tục hành chính, để tiếp tục nâng cao chỉ số thành phần “Gia nhập thị trường” trong Bộ chỉ số PCI của Tỉnh năm 2022.

Ngày 27/4, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Lễ công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2021. Kết quả PCI năm 2021 của Tỉnh đạt 70,53 điểm (giảm 2,28 điểm so với năm 2020), xếp vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng của cả nước, tiếp tục dẫn đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Đây là năm thứ 14 liên tiếp, tỉnh Đồng Tháp nằm trong nhóm 5 và năm thứ 08 liên tiếp nằm trong nhóm 3 của các tỉnh, thành phố dẫn đầu trên cả nước.

Chủ tịch UBND Tỉnh Phạm Thiện Nghĩa nhận kỷ niệm chương và giấy chứng nhận
tỉnh có chỉ số PCI 2021 xuất sắc nhất. Ảnh từ nguồn https://dongthap.gov.vn.

Bộ chỉ số PCI năm 2021 có 10 chỉ số thành phần với tổng cộng 141 chỉ tiêu, trong đó có 03 chỉ số thành phần tăng điểm so với năm 2020 gồm: gia nhập thị trường (tăng 0,55 điểm); tính minh bạch (tăng 0,17 điểm); chi phí không chính thức (tăng 0,02 điểm).

Kết quả điểm số của 10 chỉ số thành phần trong chỉ số PCI của Tỉnh năm 2021.
Ảnh từ nguồn https://dongthap.gov.vn

Đối với chỉ số thành phần “Gia nhập thị trường” được đo lường thông qua 19 chỉ tiêu, kết quả khảo sát năm 2021, đạt 7,73 điểm, tăng 0,55 điểm giá trị (tương ứng tăng 0,28 điểm PCI) so với năm 2020. Với kết quả cụ thể của những chỉ tiêu thuộc chức năng, nhiệm vụ, phạm vi quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư như

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính, qua đó góp phần nâng cao chỉ số thành phần “Gia nhập thị trường”, trong thời gian qua, Sở đã triển khai tổ chức thực hiện một số mô hình, cách làm như

Hỗ trợ, tư vấn người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính.

Xây dựng các tài liệu, chính sách về thành lập doanh nghiệp, hậu đăng ký doanh nghiệp, ưu đã đầu tư để hướng dẫn người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân mới khởi nghiệp dễ dàng tiếp cận.

Trực tiếp hỗ trợ người dân tạo tài khoản và thực hiện quy trình đăng ký doanh nghiệp trực tuyến; giải quyết thủ tục hành chính theo mô hình “04 tại chổ”.

Rút ngắn 1/2 thời gian giải quyết thủ tục đầu tư.

 Đẩy mạnh công tác rà soát thủ tục hành chính để đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các quy định, thủ tục hành chính không phù hợp, không cần thiết, gây phiền hà, tốn kém về thời gian và tài chính của người dân, doanh nghiệp khi thực hiện…

Qua triển khai tổ chức thực hiện các mô hình, cách làm như trên đã đạt được những kết quả như

100% hồ sơ của 51/51 thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh nghiệp được giải quyết trước hạn và đúng hạn.

Trong năm 2021, Sở đã xử lý 3.803 hồ sơ và đã rút ngắn thời gian trung bình xử lý còn 0,95 ngày so với quy định của Luật Doanh nghiệp là 03 ngày hoặc 05 ngày.

Tỷ lệ thủ tục hành chính giải quyết trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đạt khoảng 90%, so với tỷ lệ 20% trước khi triển khai việc hỗ trợ trực tiếp người dân tạo tài khoản và thực hiện quy trình đăng ký doanh nghiệp trực tuyến, tại Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công Tỉnh.

Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được Tỉnh quy định và thực hiện rút ngắn hơn 1/2 thời gian so với quy định của Luật Đầu tư (cụ thể: rút ngắn còn 16 ngày làm việc, so với quy định là 35 ngày làm việc). Trong năm 2021, Sở đã tiếp nhận và xử lý 116 hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Trong giai đoạn 2017 – 2021, Sở đã rà soát, đề xuất cơ quan có thẩm quyền 195 phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, với tỷ lệ cắt giảm chi phí trung bình hàng năm là 23,8%.

Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới như

Tiếp tục thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đăng ký kinh doanh, đầu tư so với quy định.

Tăng cường công tác tư vấn, hướng dẫn doanh nghiệp, nhà đầu tư trong việc thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, đầu tư; hỗ trợ và khuyến khích doanh nghiệp thực hiện đăng ký doanh nghiệp trực tuyến.

Thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các thủ tục sau đăng ký thành lập doanh nghiệp như: đăng ký tài khoản ngân hàng, đăng ký chữ ký số điện tử…; trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

 

Thanh Thoảng

Có thể bạn quan tâm