Xuất bản thông tin

null Đồng Tháp phấn đấu vào nhóm “rất tốt” PCI 2022

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

Đồng Tháp phấn đấu vào nhóm “rất tốt” PCI 2022

Mục tiêu Kế hoạch tiếp tục cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Đồng Tháp năm 2022 là phấn đấu điểm số đạt từ 73 điểm trở lên (tăng 2,47 điểm so với năm 2021) và phấn đấu xếp trong nhóm các tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành kinh tế “rất tốt” trên cả nước.

Lãnh đạo tỉnh đồng hành cùng doanh nghiệp. Ảnh tư liệu

Trong đó, tỉnh đặc biệt quan tâm cải thiện các chỉ số thành phần có trọng số cao, ảnh hưởng trực tiếp đến điểm số PCI như: Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp (20%), Đào tạo lao động (20%), Tính minh bạch (20%), Chi phí không chính thức (10%).

Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành tỉnh và Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố đổi mới tư duy, nắm vững nội dung các Chỉ số thành phần PCI, chủ động đề ra giải pháp thiết thực để cải thiện năng lực cạnh tranh thuộc lĩnh vực quản lý trong năm 2022 phù hợp với tình hình thực tế nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tại đơn vị phụ trách, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của cả tỉnh.

Cùng với đó, tiếp tục quán triệt nhận thức cán bộ, công chức, viên chức về tầm quan trọng của việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ và sự năng động, sáng tạo của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong giải quyết các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp; chú trọng xây dựng các mô hình mới, hiệu quả để tạo sự lan tỏa, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, kiên quyết vượt khó và đoàn kết cùng thực hiện.

Cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì làm đầu mối thực hiện việc cải thiện điểm số và thứ hạng từng Chỉ số thành phần có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Các đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp với đơn vị chủ trì và cùng chịu trách nhiệm về các Chỉ số thành phần thuộc lĩnh vực phụ trách.

Năm 2021, PCI Đồng Tháp đạt 70,53 điểm, xếp hạng thứ 3 trên bảng xếp hạng của cả nước, thuộc nhóm các tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành kinh tế “tốt”.

 

Văn Thanh

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh 205/KH-UBND)

Có thể bạn quan tâm