Xuất bản thông tin

null Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

Chiều ngày 18/10, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh chủ trì Hội nghị trực tuyến của Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) giai đoạn 2021-2025 với các địa phương về kết quả thực hiện các chương trình MTQG 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp có Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa và lãnh đạo các sở, ngành tỉnh.

Điểm cầu tỉnh Đồng Tháp có Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa
và lãnh đạo các sở, ngành tỉnh tham dự

Theo đó, các chương trình MTQG được thực hiện trong giai đoạn này gồm: xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; xóa đói giảm nghèo bền vững.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đến nay có 52/52 địa phương (được giao vốn ngân sách Trung ương) đã có quyết định giao kế hoạch vốn thực hiện 3 chương trình MTQG cho các cơ quan, đơn vị, cấp trực thuộc. Trong đó, có 34/52 địa phương đã phân bổ 100% kế hoạch vốn được giao, 10/52 địa phương phân bổ trên 90% kế hoạch vốn được giao; 8/52 địa phương phân bổ trên 70% kế hoạch vốn được giao.

Theo báo cáo tại Văn bản số 9721/BTC-ĐT ngày 23/9/2022 của Bộ Tài chính, đến ngày 31/8/2022, tổng vốn đầu tư phát triển thực hiện các chương trình MTQG đã giải ngân là 178,895 tỷ đồng, đạt khoảng 0,75% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Ước đến ngày 30/9/2022, các địa phương sẽ giải ngân được khoảng 926,831 tỷ đồng, đạt khoảng 3,86% kế hoạch. Một số địa phương có kết quả giải ngân khá như: Tây Ninh (74,55%), Lạng Sơn (26,1%), Hậu Giang (21,5%), Hà Nam (39,1%), Vĩnh Long (47,57%), Thái Nguyên (17%). 

Các khó khăn, vướng mắc trong việc giải ngân 3 chương trình MTQG là tiến độ xây dựng và ban hành các văn bản của các bộ, cơ quan Trung ương còn chậm so với tiến độ được giao, ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện một số nội dung, hoạt động thuộc các chương trình; việc điều chỉnh, phân bổ kinh phí sự nghiệp năm 2022 của 2 chương trình MTQG theo chỉ tiêu giao chi tiết kinh phí sự nghiệp của Bộ Tài chính làm chậm tiến độ phân bổ, giao dự toán kinh phí sự nghiệp tại các địa phương; việc lập, thẩm định phê duyệt dự án đầu tư tại các cấp ở các địa phương chưa hoàn thành…

Với quyết tâm cao trong việc giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện 3 chương trình MTQG, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đề nghị các bộ, ngành liên quan cần hoàn thành các văn bản liên quan để các địa phương nhanh chóng triển khai thực hiện chương trình. Bên cạnh đó, lãnh đạo các địa phương quyết liệt hơn trong việc chỉ đạo thực hiện 3 chương trình MTQG, chủ động trong việc triển khai dự án tránh việc trông chờ, ỷ lại. Đồng thời, đề xuất các kiến nghị cụ thể để Trung ương nắm bắt và giải quyết kịp thời…

 

Văn Thanh

Nguồn: baodongthap

Có thể bạn quan tâm