Xuất bản thông tin

null Triển khai thí điểm tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đối với 51 thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

Triển khai thí điểm tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đối với 51 thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Nhằm thúc đẩy hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở đăng ký của các ngành, đơn vị, Sở Thông tin và Truyền thông đã tổng hợp, trình UBND Tỉnh ban hành Quyết định ban hành danh mục thủ tục hành chính triển khai thí điểm chỉ tiếp nhận trực tuyến trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Trong thời gian qua, nhằm hỗ trợ và khuyến khích người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4, Sở đã cử viên chức đến Trung tâm Kiểm soát thủ tục hành chính và Phục vụ hành chính công Tỉnh để trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ người dân tạo tài khoản và thực hiện quy trình đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Qua đó, trong năm 2021 100% hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh nghiệp được giải quyết trước hạn và đúng hạn. Đồng thời, đã rút ngắn thời gian trung bình xử lý còn 0,95 ngày so với quy định của Luật Doanh nghiệp là 03 ngày hoặc 05 ngày.

Riêng trong những tháng đầu năm 2022 tỷ lệ hồ sơ lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh nghiệp được xử lý trực tuyến đạt khoảng 90%, là một trong những kết quả nổi bật của Sở Kế hoạch và Đầu tư trong công tác cải cách hành chính những tháng đầu năm 2022.

Hiện tại 51 thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh nghiệp được thực hiện trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quản lý.

 

Thanh Thoảng

 

Có thể bạn quan tâm