Xuất bản thông tin

null Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2022

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2022

Chiều ngày 23/11, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa chủ trì họp trực tuyến với các sở, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện về tiến độ đầu tư công.

Ông Phạm Thiện Nghĩa ghi nhận nỗ lực của các cấp, các ngành
trong triển khai dự án đầu tư công

Tính đến ngày 15/11, toàn tỉnh đã giải ngân với số vốn hơn 3.499 tỷ đồng, đạt 59,26%, cao hơn 15,40% so với cùng kỳ. Đối với chủ đầu tư cấp huyện đến nay cơ bản triển khai tương đối tốt và tỷ lệ giải ngân đạt cao như: Thành phố Sa Đéc đạt 87,55%, huyện Tháp Mười đạt 80,83%, thành phố Cao Lãnh đạt 75,35%.

Mặc dù còn nhiều đơn vị thuộc Sở, ngành tỉnh và 03 đơn vị cấp huyện có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức trung bình của tỉnh, tuy nhiên, với những giải pháp đặt ra, các ngành và địa phương cam kết giải ngân vốn đạt 100% vào cuối năm.

Từ đây đến cuối năm thời gian còn rất ngắn, do đó ông Phạm Thiện Nghĩa đề nghị phát động “Chương trình 30 ngày đêm”, tạo phong trào thi đua giữa các chủ đầu tư, các địa phương để đạt kế hoạch giải ngân đầu tư công đã đề ra.

Đối với khó khăn về vốn trong đấu thầu, Sở Kế hoạch và Đầu tư xem, bố trí vốn, kể cả các công trình phục hồi kinh tế; theo dõi sát các địa phương, chủ đầu tư để tham mưu cho tỉnh tháo gỡ khó khăn – Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận, đồng thời yêu cầu sớm hoàn thiện kế hoạch năm 2023.

Trong ngày hôm nay, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký công văn yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung thực hiện Công điện số 1076/CĐ-TTg ngày 10/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2022 và đầu năm 2023.

 

Văn Thanh

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh

Có thể bạn quan tâm