Xuất bản thông tin

null Đặt mục tiêu cao trong thực hiện Chuyển đổi số

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

Đặt mục tiêu cao trong thực hiện Chuyển đổi số

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp vào chiều 27/02/2023, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa đề nghị các Sở, ngành cần tập trung thực hiện các giải pháp trọng tâm nhằm phát huy hiệu quả Đề án Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa đề nghị các Sở, ngành trong thời gian tới cần rà soát, đánh giá lại hiệu quả thực hiện việc chuyển đổi số các ngành, lĩnh vực

Các ngành, lĩnh vực như nông nghiệp, y tế, giáo dục cần đi sớm, đón đầu để thực hiện sớm, hiệu quả chuyển đổi số. Đối với những điểm nghẽn phát sinh, các đơn vị cần tập trung tìm giải pháp giải quyết trên tinh thần thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhằm phát huy hiệu quả chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

Năm 2023 được xác định là năm trọng tâm thực hiện Đề án chuyển đổi số, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đề nghị các Sở, ngành đặt mục tiêu cao đối về chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà. Nhằm hoàn thành mục tiêu, các ngành mà đặc biệt là ngành giáo dục, y tế, nông nghiệp phải phấn đấu hoàn thành sớm, trước thời hạn đặt ra. Bên cạnh đó, cần thực hiện việc đối chiếu, so sánh chuyển đổi số giữa Đồng Tháp và các địa phương trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long để đề ra chỉ tiêu phấn đấu cao hơn.

Thời gian tới, tỉnh cũng sẽ hỗ trợ kinh phí hoạt động của Tổ Công nghệ số cộng đồng tại các xã trên địa bàn tỉnh, huyện nhân rộng mô hình ra các ấp, huy động nguồn lực xã hội hóa vào thực hiện mô hình trên.

Theo Dự thảo Kế hoạch Chuyển đổi số Đồng Tháp năm 2023, tỉnh đề ra một số mục tiêu cụ thể như: 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình; 90% người dân, doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính; trên 55% doanh nghiệp vừa và nhỏ tiến hành hoạt động kinh doanh trên các sàn giao dịch thương mại điện tử; hỗ trợ ít nhất 50 doanh nghiệp vừa và nhỏ trải nghiệm các nền tảng chuyển đổi số; 100% sản phẩm thuộc Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) có mặt trên các sàn thương mại điện tử; tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch thanh toán tại ngân hàng hoặc tổ chức được phép khác đạt trên 75%; tỷ lệ dân số trưởng thành có tài khoản định danh điện tử trên 30% v.v..

 

Văn Thanh

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh

Có thể bạn quan tâm