Xuất bản thông tin

null Công bố và triển khai quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 với chủ đề "Tư duy mới - Tầm nhìn mới - Cơ hội mới - Giá trị mới"

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

Công bố và triển khai quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 với chủ đề "Tư duy mới - Tầm nhìn mới - Cơ hội mới - Giá trị mới"

Ngày 20/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc công bố và triển khai Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy  Đồng Tháp; ông Phạm Thiện Nghĩa – Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và các địa phương tham dự hội nghị tại điểm cầu Đồng Tháp. 

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã công bố Nghị quyết số 81 ngày 9/1/2023 của Quốc hội về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (gọi tắt là Quy hoạch tổng thể quốc gia). Những nội dung chủ yếu của Quy hoạch bao gồm: Quan điểm phát triển và tổ chức không gian phát triển thời kỳ 2021-2030, mục tiêu phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các định hướng phát triển không gian kinh tế - xã hội, phát triển hệ thống đô thị và nông thôn quốc gia, định hướng phát triển không gian biển, định hướng phát triển và phân bố không gian các ngành quan trọng, định hướng phát triển hạ tầng cấp quốc gia...

Sau khi được Quốc hội thông qua, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các bộ, ngành và địa phương xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 81 ngày 9/1/2023 của Quốc hội và Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tổng thể quốc gia (QHTTQG) trình Chính phủ ban hành, triển khai.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, quy hoạch tổng thể quốc gia có ý nghĩa quan trọng, thể hiện tư duy mới, tầm nhìn mới, cơ hội mới, sẽ mang đến giá trị mới và yêu cầu các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó, lưu ý một số trọng tâm như quán triệt nội dung của QHTTQG để thực hiện trong từng cơ quan, đơn vị; rà soát, cập nhật và cụ thể hóa các nội dung của QHTTQG vào các quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch cấp tỉnh đã phê duyệt hoặc đang thẩm định, đang lập, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất của các cấp quy hoạch. Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện QHTTQG của Chính phủ để phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ, ngành, địa phương và cơ quan có liên quan.

Cùng với đó, ưu tiên bố trí nguồn lực để thực hiện hiệu quả QHTTQG, nhất là tập trung nguồn vốn thực hiện các chương trình, dự án quan trọng quốc gia; đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án quan trọng quốc gia đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư. Đồng thời, tập trung phát triển nguồn nhân lực bền vững, bảo đảm cân đối tổng thể, hài hòa với định hướng phân bố dân cư; xây dựng chính sách, giải pháp đột phá về phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao…

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, việc triển khai và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu của QHTTQG là nhiệm vụ rất nặng nề, khó khăn, cần quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả của các cấp chính quyền. Chính phủ mong nhận được sự quan tâm phối hợp chỉ đạo của  các cơ quan Đảng, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền cũng như sự quan tâm, đồng hành của các đối tác phát triển, các nhà đầu tư trong và ngoài nước, cộng đồng doanh nghiệp, toàn xã hội và tất cả người dân.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khai trương Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch

Tại hội nghị này, Chính phủ đã chính thức khai trương hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch.

 

Văn Thanh

Nguồn: baodongthap

Có thể bạn quan tâm