Xuất bản thông tin

null Tổ chức khóa phổ biến, cập nhật Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15; Nghị định hướng dẫn và Đấu thầu qua mạng

Trang chủ Chi tiết bài viết

Tổ chức khóa phổ biến, cập nhật Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15; Nghị định hướng dẫn và Đấu thầu qua mạng

Sở Kế hoạch và Đầu tư có kế hoạch phối hợp với Công ty Cổ phần Đào tạo và Tư vấn Đấu thầu Đất Việt mở khóa phổ biến, cập nhật Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15; Nghị định hướng dẫn và Đấu thầu qua mạng, cụ thể như sau:

1. Thời gian học: 02 ngày (ngày 23, 24 tháng 12 năm 2023).

2. Nội dung chương trình học:

- Phổ biến, cập nhật các quy định pháp luật mới của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; Nghị định hướng dẫn và Đấu thầu qua mạng theo Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

(Kèm theo Chương trình khóa học của Công ty Cổ phần Đào tạo và Tư vấn Đấu thầu Đất Việt).

3. Học phí: 1.200.000 đồng/học viên.

4. Giảng viên lớp học: Chuyên gia về đấu thầu của Cục Quản lý Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

5. Địa điểm học: Hội trường Sở Kế hoạch và Đầu tư (nếu có thay đổi địa điểm học sẽ thông báo đến các đơn vị biết khi đủ số lượng học viên đăng ký).

6. Kết thúc khoá học, học viên sẽ được cấp Giấy chứng nhận theo quy định.

* Lưu ý:

- Các học viên tham dự lớp học đăng ký và nộp lệ phí khóa học từ ngày 07/12/2023 đến ngày 20/12/2023 tại Phòng Đấu thầu, Thẩm định - Sở Kế hoạch và Đầu tư; địa chỉ: số 11, đường Võ Trường Toản, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; điện thoại: 0673. 853802.

- Để tổ chức lớp học được thuận lợi và đăng ký số lượng học viên với đơn vị tư vấn khóa học, đề nghị các đơn vị, học viên nộp lệ phí đúng thời gian nêu trên, để công tác tổ chức khóa học được thuận lợi.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố có thông báo khóa phổ biến, cập nhật đến các Doanh nghiệp có trụ sở trên địa bàn tham gia khóa học bồi dưỡng nêu trên.

- Mọi chi tiết xin liên hệ: Đ/c Lê Văn Lan - Phòng Đấu thầu, Thẩm định - Sở Kế hoạch và Đầu tư; điện thoại: 0673. 853.802; Di động: 0947.239.558

Nguồn: công văn số 3205

 

Có thể bạn quan tâm