Xuất bản thông tin

null Đồng Tháp thành lập Bộ phận hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản

Trang chủ Chi tiết bài viết

Đồng Tháp thành lập Bộ phận hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản

UBND tỉnh Đồng Tháp vừa quyết định thành lập Bộ phận Hỗ trợ doanh nghiệp (DN) Nhật Bản thực hiện thủ tục đầu tư và hoạt động tại tỉnh Đồng Tháp (Japan Desk Đồng Tháp).

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa (đứng thứ 2 từ trái sang) thông tin về tiềm năng, lợi thế của tỉnh với doanh nghiệp Nhật Bản tại Hội nghị hợp tác đầu tư và thương mại giữa tỉnh Đồng Tháp và doanh nghiệp Nhật Bản

Theo đó, Trưởng Bộ phận Japan Desk Đồng Tháp là Chánh Văn phòng UBND tỉnh; 3 Phó Trưởng bộ phận gồm: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư. 20 thành viên của Japan Desk Đồng Tháp là giám đốc các sở và Chủ tịch UBND huyện, thành phố.

Bộ phận Japan Desk Đồng Tháp có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện các hoạt động xúc tiến, hỗ trợ, thu hút đầu tư, thương mại, du lịch từ Nhật Bản vào địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, cung cấp thông tin, tài liệu cho các công ty, tổ chức Nhật Bản nhằm quảng bá, giới thiệu và kêu gọi thu hút nhà đầu tư Nhật Bản vào tỉnh Đồng Tháp; thiết lập hệ thống thông tin đối thoại giữa nhà đầu tư, DN Nhật Bản với các cơ quan hành chính của tỉnh Đồng Tháp; là đầu mối tiếp nhận, tổng hợp ý kiến phản ánh từ các DN Nhật Bản đầu tư vào Đồng Tháp và kịp thời hỗ trợ giải quyết hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ, giải quyết khó khăn, vướng mắc của các DN, nhà đầu tư Nhật Bản.

Bộ phận Japan Desk Đồng Tháp phối hợp hướng dẫn, hỗ trợ các DN Nhật Bản thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư, thương mại, du lịch; nghiên cứu, đề xuất cơ quan có thẩm quyền ban hành, bổ sung, điều chỉnh cơ chế chính sách phù hợp nhằm thu hút các nhà đầu tư Nhật Bản; kết nối với Japan Desk các tỉnh, thành phố trên cả nước, các tổ chức và các hiệp hội, tổ chức xúc tiến đầu tư của Nhật Bản để thực hiện công tác xúc tiến thu hút đầu tư các DN, nhà đầu tư Nhật Bản vào tỉnh Đồng Tháp...

 

Văn Thanh

Nguồn: 02/QĐ-UBND-TL

Có thể bạn quan tâm