Xuất bản thông tin

null Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trên 3 lĩnh vực y tế, nông nghiệp và giáo dục

Trang chủ Chi tiết bài viết

Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số trên 3 lĩnh vực y tế, nông nghiệp và giáo dục

Ngày 30/1, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa - Tổ trưởng Tổ công tác Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2023, tầm nhìn đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án 06) tỉnh Đồng Tháp, Trưởng Ban chỉ đạo 138 tỉnh chủ trì hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Đề án 06 của Chính phủ và triển khai nhiệm vụ công tác của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh năm 2024.

UBND tỉnh tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Đề án 06

Qua 2 năm triển khai thực hiện Đề án 06, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo sát sao, đề cao vai trò của người đứng đầu, từ đó nhận thức về Đề án 06 có sự chuyển biến tích cực ở các sở, ngành tỉnh và UBND huyện, thành phố. Công an tỉnh phát huy tốt vai trò Thường trực của Tổ công tác Đề án 06 tỉnh; duy trì thực hiện tốt công tác làm sạch dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”, thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thu nhận và kích hoạt tài khoản định danh điện tử, thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Đến nay, tỉnh đã hoàn thành cấp căn cước công dân cho 100% công dân đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh; thu nhận trên 1,2 triệu hồ sơ định danh điện tử, được phê duyệt hơn 1 triệu tài khoản, kích hoạt trên 862.000 tài khoản; tích hợp, cung cấp hơn 1.100 Dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần trên Cổng dịch vụ công quốc gia…

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Trong năm 2024, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa đề nghị, các sở, ngành, địa phương, đơn vị tập trung đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, nhất là trong 3 lĩnh vực trọng tâm: Y tế, nông nghiệp và giáo dục; lấy người dân làm trung tâm, chủ thể và là nguồn lực chủ yếu trong việc triển khai Đề án 06. Đồng thời bám sát chỉ đạo của Chính phủ, tỉnh, chủ động xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2024; tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân tham gia thực hiện dịch vụ công trực tuyến; nhân rộng các mô hình hay, hiệu quả trong triển khai Đề án 06; đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, thủ tục hành chính.

Về công tác phòng, chống tội phạm, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa đề nghị, Ban Chỉ đạo 138 các cấp bám sát các chỉ đạo của Trung ương, tỉnh; thường xuyên mở các đợt tấn công trấn áp tội phạm và phòng ngừa tội phạm, nhất là trên không gian mạng kiên quyết không để hình thành điểm nóng, băng nhóm tội phạm trên địa bàn tỉnh. Đồng thời triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo cho người dân vui xuân đón Tết đầm ấm, vui tươi.

 

Văn Thanh

Nguồn: baodongthap

Có thể bạn quan tâm