Xuất bản thông tin

null Sở Kế hoạch và Đầu tư, huyện Châu Thành dẫn đầu PAR Index 2023

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

Sở Kế hoạch và Đầu tư, huyện Châu Thành dẫn đầu PAR Index 2023

Hội nghị Công bố Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính tỉnh Đồng Tháp năm 2024; gặp gỡ giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố diễn ra vào chiều ngày 19/02, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Nội vụ, năm 2023, mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức (SIPAS) đối với sự phục vụ của 18/19 sở, ngành tỉnh đạt trên 96%; mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của 10/12 huyện, thành phố đạt trên 91%.

Bảng tổng hợp kết quả PAR Index năm 2023

Về kết quả Chỉ số đánh giá Cải cách hành chính năm 2023 (PAR Index), đối với các sở, ngành tỉnh, có 09 sở thuộc nhóm xếp loại xuất sắc (đạt từ 90% trở lên), trong đó Sở Kế hoạch và Đầu tư là đơn vị dẫn đầu.

Dẫn đầu kết quả PAR Index của các địa phương là đơn vị Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành, kế đến là thành phố Hồng Ngự, huyện Hồng Ngự, huyện Tam Nông, thành phố Sa Đéc, thành phố Cao Lãnh, huyện Tháp Mười. 05 địa phương còn lại được xếp vào nhóm loại tốt (đạt từ 80% đến dưới 85%).

02 đơn vị dẫn đầu nhận Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh

Với kết quả đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh cho 02 tập thể: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành đã có thành tích xuất sắc, dẫn đầu trong thực hiện cải cách hành chính năm 2023.

Các tập thể gồm: Ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự và thành phố Hồng Ngự, Sở Nội vụ và Ban Quản lý Khu kinh tế và 14 cá nhân nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về thành tích xuất sắc trong thực hiện cải cách hành chính năm 2023.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh vai trò người đứng đầu
trong thực hiện các chỉ số: PAR Index, SIPAS

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa biểu dương các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc; đồng thời nhấn mạnh quan điểm của tỉnh Đồng Tháp đó là lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm mục tiêu và xem cải cách hành chính là thước đo trong hiệu quả chỉ đạo, điều hành.

Ông Phạm Thiện Nghĩa đề nghị tất cả các sở, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện phải đặt mục tiêu cao hơn nữa, tiếp tục nỗ lực, phấn đấu thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, nâng cao Chỉ số hài lòng; rà soát tiêu chí thành phần để có giải pháp phát huy điểm mạnh và khắc phục hạn chế.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương rà soát, khắc phục lỗi phần mềm; cùng với đó có kế hoạch triển khai công dân số trong năm 2024 – Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu.

 

 

Văn Thanh

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh

Có thể bạn quan tâm