Xuất bản thông tin

null Chương trình học tập và khảo sát thực tế tại Mỹ năm 2024 do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức

Trang chủ Chi tiết bài viết

Chương trình học tập và khảo sát thực tế tại Mỹ năm 2024 do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức

Nhằm thực hiện mục tiêu phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh, đóng góp xứng đáng cho các mục tiêu phát triển của đất nước theo tinh thần Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị khóa XIII về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) dự kiến tổ chức  Chương trình học tập và khảo sát thực tế tại Mỹ với nội dung:

“ Xây dựng chiến lược kinh doanh thông qua ứng dụng công nghệ, phát triển kinh tế số: Bài học từ thị trường Mỹ”

Thời gian: Quý II/2024 (từ 25/5/2024 đến ngày 05/6/2024)

Kinh phí tham gia: 158.000.000VND/người, đã bao gồm thuế phí

Địa điểm: Mỹ (Washington D.C, Philadelphia, New York, San Francisco, Los Angeles)

Nhận thấy đây là dịp để các doanh nghiệp của Tỉnh có điều kiện tìm hiểu, cơ hội kết nối, mở rộng quy mô, nâng cao sức cạnh tranh, năng lực sản xuất, phát triển mô hình kinh doanh mới.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo để Quý doanh nghiệp được biết và xem xét đăng ký tham gia.

(Chương trình, lịch trình chi tiết, các thủ tục có liên quan và đầu mối Ban tổ chức VCCI-  file đính kèm)

 

Nguồn: CV 730

Có thể bạn quan tâm