Xuất bản thông tin

null Lập kế hoạch để thực hiện đạt chỉ tiêu và có định hướng lâu dài

Trang chủ Chi tiết bài viết

Lập kế hoạch để thực hiện đạt chỉ tiêu và có định hướng lâu dài

Tại buổi kiểm tra Sở Kế hoạch và Đầu tư về xây dựng, cụ thể hoá thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, vào chiều ngày 26/3, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa (Trưởng đoàn kiểm tra) nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng kế hoạch triển khai các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, các kết luận, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ
với đoàn kiểm tra của Ủy ban nhân dân tỉnh

 

Tại buổi làm việc, ông Trương Hòa Châu – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 và công tác triển khai, cụ thể hóa Quyết định của UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Nghị quyết HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Theo đánh giá, Sở Kế hoạch và Đầu tư cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023; chỉ số cải cách hành chính đạt hạng I trong nhóm các sở, ngành tỉnh; tham mưu thực hiện chỉ tiêu GRDP/người vượt mục tiêu đề ra, đạt 69,31 triệu đồng/người (kế hoạch là 68,51 triệu đồng/người); trình phê duyệt quy hoạch tỉnh Đồng Tháp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; giải ngân tổng vốn đầu tư công của tỉnh năm 2023 đạt 98,70%, cao hơn 9,69% so với cùng kỳ năm 2022; tham mưu thực hiện tốt cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, số lượng phát triển doanh nghiệp mới vượt kế hoạch; số lượng dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp tăng và nâng cao chất lượng.

Những tháng đầu năm 2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và các nhiệm vụ của ngành đảm bảo theo yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

 

Qua báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, trao đổi của lãnh đạo các ngành, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa đánh giá cao nỗ lực của tập thể Sở Kế hoạch và Đầu tư trong thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng, liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực, nhất là kịp thời tham mưu UBND tỉnh nhiều vấn đề, nội dung lớn.

Đồng thời yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư bám sát chủ trương, nghị quyết, các kế hoạch, chỉ tiêu để thực hiện, Trong đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan tham mưu thực hiện chính, trên cơ sở đó, các sở, ngành tỉnh, địa phương tập trung, bám sát thực hiện, hạn chế chạy theo sự vụ, sự việc, thiếu tính chiến lược, định hướng lâu dài.

Năm 2024 cũng là năm tỉnh Đồng Tháp đặt trọng tâm về tăng trưởng kinh tế, do đó, ông Phạm Thiện Nghĩa đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các sở, ngành tỉnh nhận diện được thời cơ, thách thức, chủ động vượt khó; tận dụng nguồn lực nội tại, nguồn lực xã hội để phát triển mạnh hơn nữa; lấy áp lực làm động lực để đảm bảo thực hiện kịp thời mục tiêu được giao.

Cùng với đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư cần rà soát, đánh giá các dự án, nhất là các dự án chậm tiến độ; xem xét lại quy trình thực hiện đầu tư; tăng cường cải cách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Về vốn đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở phải có kế hoạch hóa nguồn vốn, kể cả đầu tư tư nhân; phân khai vốn từng năm, tính toán dồn nguồn lực cho công trình trọng điểm,…

 

Văn Thanh

Có thể bạn quan tâm