Xuất bản thông tin

null Chương trình học tập và khảo sát thực tế tại Thụy Sỹ và Vương quốc Anh năm 2024 do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức

Trang chủ Chi tiết bài viết

Chương trình học tập và khảo sát thực tế tại Thụy Sỹ và Vương quốc Anh năm 2024 do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức

Tiếp tục chuỗi các hoạt động triển khai nhiệm vụ xây dựng và phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh theo tinh thần Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị khóa XIII

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) hợp tác với các đối tác uy tín quốc tế tổ chức chương trình đào tạo nâng cao nâng lực và phát triển mạng lưới, thị trường cho các lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam với chủ đề:

“Tích hợp ESG, nâng cao kỹ năng lãnh đạo và ứng dụng đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp, hướng tới chuyển đổi xanh để mở rộng thị trường và phát triển bền vững”

Thời gian: dự kiến từ ngày 02/6/2024 đến ngày 10/6/2024

Địa điểm: Zurich (Thụy Sỹ) - Luân Đôn (Vương Quốc Anh)

Kinh phí tham gia: 239.000.000VND/đại biểu, đã bao gồm thuế phí

Địa điểm: Zurich (Thụy Sỹ) - Luân Đôn (Vương Quốc Anh)

Nhận thấy đây là dịp để các doanh nghiệp của Tỉnh, cũng như lãnh đạo và cán bộ phụ trách ở các sở, ban, ngành và địa phương có điều kiện tìm hiểu, kết nối trong việc triển khai các kế hoạch, dự án, đề án về chuyển đổi số, thúc đẩy kinh doanh, thu hút đầu tư, phát triển chỉ số xanh cấp tỉnh (PGI).

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo để Quý doanh nghiệp được biết và xem xét đăng ký tham gia.

(Chương trình, lịch trình chi tiết, các thủ tục có liên quan và đầu mối Ban tổ chức VCCI-  file đính kèm)

 

Nguồn: cv 826/SKHĐT-ĐKKD

Có thể bạn quan tâm