Xuất bản thông tin

null Hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

Hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử

Ngày 03/8, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, Uỷ ban nhân dân cấp huyện và các doanh nghiệp bưu chính trên địa bàn tỉnh tập trung hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử và bảo đảm cung cấp hàng hóa thiết yếu khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Sản phẩm của Đồng Tháp trên sàn thương mại điện tử voso.vn

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Sở: Công Thương; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giao thông vận tải và các địa phương, các doanh nghiệp bưu chính trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện tốt các Kế hoạch của Bộ Thông tin và Truyền thông về: “Hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy kinh tế số nông nghiệp nông thôn” và “Bảo đảm cung cấp hàng hóa thiết yếu của các doanh nghiệp bưu chính lớn tại tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội” trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó, ban hành kế hoạch phối hợp tổ chức thực hiện với các chỉ tiêu cụ thể, phân công nhiệm vụ, trách nhiệm rõ ràng.

Đồng thời, xem xét giải quyết theo thẩm quyền, tạo thuận lợi trong vận chuyển hàng hóa thiết yếu và đảm bảo tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của tỉnh.

Uỷ ban nhân dân tỉnh đề nghị các doanh nghiệp bưu chính trên địa bàn tỉnh chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công Thương, các sở, ban, ngành tỉnh và địa phương liên quan triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch nêu trên.

>> Một số sản phẩm của tỉnh Đồng Tháp trên sàn thương mại điện tử

 

 

 

Văn Thanh

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh

Có thể bạn quan tâm