Xuất bản thông tin

null Phấn đấu trên 70% dân số được tiêm vắc xin phòng Covid-19 trước 31/01/2022

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

Phấn đấu trên 70% dân số được tiêm vắc xin phòng Covid-19 trước 31/01/2022

Theo Kế hoạch Tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng Covid-19 giai đoạn 2021 – 2022, Uỷ ban nhân dân tỉnh đặt mục tiêu tối thiểu 50% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm vắc xin phòng Covid-19 trong năm 2021; trên 70% dân số từ 18 tuổi trở lên được tiêm trước ngày 31/01/2022; đạt 95% dân số từ 18 tuổi trở lên được tiêm 2 mũi phòng Covid-19 trước ngày 30/4/2022.

Yêu cầu đặt ra là tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho các đối tượng ưu tiên đạt số lượng liều được phân bổ và tránh lãng phí; bảo đảm tuân thủ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và an toàn tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19.

Thời gian triển khai thực hiện từ tháng 8/2021 đến tháng 4/2022.

Đối tượng tiêm gồm: Toàn bộ người dân từ 18 tuổi trở lên có chỉ định sử dụng vắc xin theo khuyến cáo của nhà sản xuất, trong đó ưu tiên cho lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch và lực lượng tuyến đầu trong thúc đẩy, phát triển kinh tế.

Số lượng dự kiến 1,1 triệu người (95% dân số từ 18 tuổi trở lên).

Phạm vi triển khai trên quy mô toàn tỉnh, trong đó ưu tiên cho các huyện, thành phố đang có dịch; các huyện, thành phố có nhiều doanh nghiệp, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu du lịch, đông công nhân và dân cư; các huyện, thành phố có biên giới, giao lưu đi lại lớn, có cửa khẩu quốc tế.

Trong quá trình triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19, các đơn vị, địa phương sử dụng Phần mềm quản lý tiêm phòng Covid-19 để triển khai chiến dịch. Nền tảng bao gồm 04 thành phần: (1) Cổng công khai thông tin tiêm chủng tại địa chỉ: https://tiemchungcovid19.gov.vn; (2) Hệ thống hỗ trợ công tác tiêm chủng; (3) Hệ thống phục vụ công tác chỉ đạo điều hành; (4) Ứng dụng số sức khỏe điện tử.

Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổ chức tiêm vắc xin kịp thời, đúng đối tượng, an toàn, hiệu quả, không để vắc xin hết hạn; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng xin cho, lựa chọn vắc xin, lợi dụng chức trách để tiêm cho người không đúng đối tượng và các tiêu cực khác trong việc tiêm vắc xin; theo dõi, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh xử lý nghiêm, kịp thời theo pháp luật các trường hợp vi phạm.

KH số: 238/KH-UBND

 

Văn Thanh

Nguồng: Cổng TTĐT tỉnh

Có thể bạn quan tâm