Xuất bản thông tin

null Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 16 tháng 8 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa đã ký ban hành Quyết định số 1181/QĐ-UBND-HC về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Theo đó, tổng số có 139 thủ tục hành chính, gồm

- Cấp tỉnh có 115 thủ tục hành chính: 24 thủ tục hành chính ban hành mới, 49 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và 42 thủ tục giữ nguyên.

- Cấp huyện có 21 thủ tục hành chính: 05 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và 16 thủ tục giữ nguyên

- Cấp xã có 03 thủ tục hành chính.

* Nguồn: Quyết định số 1181/QĐ-UBND-HC

 

Văn Thanh

Có thể bạn quan tâm