Xuất bản thông tin

null Quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

Quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 16 tháng 8 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa đã ký ban hành Quyết định số 1181/QĐ-UBND-HC về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Theo Quyết định có tổng số 139 thủ tục hành chính, trong đó, 115 thủ tục hành chính cấp tỉnh, 21 thủ tục hành chính cấp huyện và 03 thủ tục hành chính cấp xã.

* Nguồn: Quyết định số 1181/QĐ-UBND-HC

 

Văn Thanh

Có thể bạn quan tâm