Xuất bản thông tin

null Sa Đéc: Phát huy vai trò đầu tàu khôi phục và phát triển kinh tế

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

Sa Đéc: Phát huy vai trò đầu tàu khôi phục và phát triển kinh tế

Từng là điểm nóng về Covid-19 của tỉnh, đến nay thành phố Sa Đéc đã cơ bản kiểm soát được dịch, đặc biệt trong 07 ngày gần đây không xuất hiện ca F0 trong cộng đồng; tỷ lệ tiêm vắc xin phòng Covid-19 đạt cao. Đây là tiền đề quan trọng để thành phố tự tin triển khai các giải pháp phục hồi sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa
 làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Sa Đéc vào sáng 12/10.

Qua 09 tháng đầu năm 2021, mặc dù trong điều kiện vừa phát triển kinh tế - xã hội vừa phòng, chống dịch Covid-19, nhưng thành phố đã thực hiện đạt và vượt 33/44 chỉ tiêu theo kế hoạch. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thực hiện được hơn 478 tỷ đồng, đạt 91,7% kế hoạch; tổng chi ngân sách hơn 495 tỷ đồng, đạt 62,5% kế hoạch; giải ngân vốn đầu tư đến ngày 30/9 được 188,3 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 66,54% so với kế hoạch giao.

Thành phố tiếp tục rà soát, thực hiện các quy hoạch để sớm hoàn thành phủ đầy quy hoạch phân khu theo định hướng quy hoạch chung được duyệt. Từ đầu năm đến nay, thành phố có 02 dự án được tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư.

Về tiêm vắc xin phòng Covid-19, hiện thành phố có 50.458 người đã tiêm mũi 1, 6.756 người đã tiêm mũi 2; còn trên 42.000 người chưa tiêm. Thành phố tiếp tục đề nghị tỉnh có cơ chế phân bổ vắc xin đầy đủ, kịp thời để phục vụ việc tái sản xuất lao động phục hồi kinh tế.

Bên cạnh bày tỏ phấn khởi với kết quả trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thành phố tiếp tục thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn để khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, xem phòng chống dịch là nhiệm vụ trọng tâm.

Thành phố cần tập trung khai thác lợi thế sẵn có để khôi phục lại từng mục tiêu. Cụ thể, tập trung các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục hoạt động sau dịch Covid-19; quan tâm kích hoạt, hỗ trợ kịp thời các dự án đầu tư công và đầu tư tư trên địa bàn; quan tâm thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP – ông Phạm Thiện Nghĩa chỉ đạo.

Khẳng định chiến lược vắc xin - chìa khóa để kiểm soát dịch bệnh, phục hồi kinh tế, ông Phạm Thiện Nghĩa đề nghị thành phố bám sát quan điểm này, từng bước khôi phục lại hoạt động du lịch theo từng giai đoạn; mở lại hoạt động các chợ; phát huy lợi thế các làng nghề truyền thống; lĩnh vực tài chính – ngân hàng; an sinh xã hội v.v..

Ngoài ra, địa phương cần đổi mới phương thức lãnh đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ; chú trọng nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp; tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, công chức, công vụ, nâng cao sự hài lòng của tổ chức, công dân đối với sự phục vụ hành chính v.v..

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch
và thăm hỏi tình hình mua bán của các tiểu thương tại chợ tạm Sa Giang, chợ Sa Đéc.

 

Văn Thanh

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh

Có thể bạn quan tâm