Xuất bản thông tin

null Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW và 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã trong lĩnh vực phi nông nghiệp

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW và 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã trong lĩnh vực phi nông nghiệp

Sáng 7/12, Liên Minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (KTTT) và 10 năm thi hành Luật HTX trong lĩnh vực phi nông nghiệp. Tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Minh Tuấn chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đồng Tháp

Sau 20 năm thực hiện Nghị Quyết 13-NQ/TW và 10 năm thi hành Luật HTX trong lĩnh vực nông nghiệp, cả nước có gần 27.342 HTX. Trong đó có khoảng 9.316 HTX phi nông nghiệp; 16 Liên hiệp HTX và 44.226 Tổ hợp tác phi nông nghiệp. Năm 2021, doanh thu bình quân của các HTX đạt trên 2,7 tỷ đồng/HTX/năm, thu nhập bình quân của một lao động thường xuyên trong HTX năm 2021 là 51,67 triệu đồng/người. Ngoài đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng kinh tế chung, các HTX còn đóng góp gián tiếp đến phát triển kinh tế thành viên thông qua tạo việc làm, giảm chi phí, tăng giá bán...

Bên cạnh những kết quả đạt được, KTTT, HTX vẫn bộc lộ những hạn chế, bất cập như quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW còn chậm; một số cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương còn lúng túng, thiếu các biện pháp, giải pháp cụ thể và chưa thực sự quan tâm đúng mức đến KTTT, HTX. Số lượng HTX thành lập mới tăng mạnh nhưng số HTX hoạt động hiệu quả còn thấp, thiếu tính bền vững, quy mô thành viên và doanh thu của các HTX nông nghiệp còn nhỏ. Bên cạnh đó, các dịch vụ sơ chế, chế biến, bảo quản, số lượng các HTX có khả năng liên kết hiệu quả với doanh nghiệp, chế biến và tiêu thụ nông sản cho thành viên HTX và nông dân chưa nhiều...

 

Văn Thanh

Nguồn: baodongthap.vn

Có thể bạn quan tâm