Xuất bản thông tin

null Thực hiện đạt 15/22 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu trong năm 2021

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

Thực hiện đạt 15/22 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu trong năm 2021

Trong năm 2021, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Đồng Tháp thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội”. Với sự quyết tâm cao, tỉnh đã thực hiện đạt và vượt 15/22 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu trong năm 2021, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) duy trì 2,22%, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,36%, an ninh trật tự và an toàn xã hội được đảm bảo, an ninh quốc phòng được giữ vững.

             Văn Thanh

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh

 

Có thể bạn quan tâm