Xuất bản thông tin

null Kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân tỉnh thành công tốt đẹp

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

Kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân tỉnh thành công tốt đẹp

Chiều ngày 09/12, kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục ngày làm việc thứ hai và tiến hành phiên bế mạc.

Mở đầu là nội dung chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đối với Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện Nghị quyết số 78/2021/NQ-HĐND ngày 17/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh, ban hành quy định chế độ hỗ trợ đối với người làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Ông Đoàn Tấn Bửu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện chi hỗ trợ cho lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid-19

Theo đó, đến nay các đơn vị, địa phương đã chi hỗ trợ cho lực lượng phòng, chống dịch với tổng số tiền gần 240 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh cấp hơn 124 tỷ đồng, ngân sách cấp huyện hơn 115 tỷ đồng. Một số khó khăn phát sinh trong thực tế, các sở chuyên ngành hướng dẫn một số nội dung chưa cụ thể hóa, xác với thực tế địa phương; các địa phương chưa xác định đối tượng cụ thể, phương thức, cách tính chi trả và nguồn chi. UBND tỉnh đã đề ra các giải pháp để thực hiện tốt hơn công tác này trong thời gian tới.

Đại biểu chất vấn liên quan đến việc chi hỗ trợ đối tượng tham gia phòng, chống dịch

Trả lời câu hỏi của các đại biểu về tiến độ thực tế chi hỗ trợ cho các đối tượng tham gia phòng, chống dịch covid-19. Ông Đoàn Tấn Bửu cho biết, UBND tỉnh sẽ có điều chỉnh bổ sung để các địa phương chi hỗ trợ cho các đối tượng, đảm bảo chi đúng đủ, không bỏ sót đối tượng. Qua ý kiến của đại biểu, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Văn Thắng đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn cho các địa phương huy động sử dụng các nguồn để chi hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng, đúng theo tinh thần Nghị quyết 78 của HĐND tỉnh.

Bên cạnh đó, đại biểu tham dự kỳ họp có các tham luận như: Một số góp ý về giải pháp thúc đẩy phát triển hợp tác xã; Một số giải pháp góp phần phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới tỉnh Đồng Tháp.

Ông Phạm Thiện Nghĩa – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại kỳ họp

Tại kỳ họp này, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa có bài phát biểu về những vấn đề đại biểu quan tâm, kiến nghị. Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh thông tin về hướng phát triển của tỉnh trong thời gian tới, đặc biệt là thực hiện chuyển đổi số trong 3 lĩnh vực giáo dục, y tế và công nghiệp; đầu tư phát triển giao thông kết nối vùng để thoát sự khuất nẻo, thuận lợi trong giao thông để phát triển. Đồng thời, tỉnh tập trung thực hiện quy hoạch tổng thể tỉnh, phù hợp quy hoạch phát triển vùng và cả nước để làm tiền đề cho tỉnh phát triển bền vững trong thời gian tới. UBND tỉnh nghiêm túc tiếp thu ý kiến đóng góp của cử tri, đại biểu. Sau kỳ họp này, UBND tỉnh sẽ nghiên cứu đưa ra các giải pháp thực hiện các nội dung mà cử tri, đại biểu kiến nghị để đáp ứng kỳ vọng của Nhân dân. Với vai trò người đứng đầu UBND tỉnh, ông Phạm Thiện Nghĩa cam kết sẽ giải quyết thấu đáo các vấn đề cử tri, đại biểu quan tâm, kiến nghị và thông tin rõ đến Nhân dân.

Đại biểu xem xét thông qua các dự thảo nghị quyết

Kỳ họp này, các đại biểu đã tập trung thảo luận và nhất trí thông qua 23 nghị quyết trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, có nghị quyết quan trọng như Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Tháp năm 2022

Văn Thanh

Nguồn: baodongthap.vn và Cổng TTĐT tỉnh

Có thể bạn quan tâm