Xuất bản thông tin

null Hội nghị đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Chi tiết bài viết Chi tiết bài viết

Hội nghị đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Sáng ngày 14/12, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị có các Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh. Tại điểm cầu hội trường Tỉnh ủy Đồng Tháp, Thường trực Tỉnh ủy dự và chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đại biểu được nghe Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh báo cáo thành tựu, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của công tác đối ngoại theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định nguyên tắc nền tảng và tư tưởng chỉ đạo thời kỳ đổi mới là: thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Xử lý đúng đắn mối quan hệ giữa độc lập tự chủ và hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng. Ý chí tự lực, tự cường và nội lực là quyết định, cơ bản, lâu dài; nguồn lực bên ngoài là quan trọng. Phương hướng đối ngoại là: chủ động, tích cực triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả các hoạt động đối ngoại, bao gồm đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân, đối ngoại của các cấp, các ngành, các địa phương.

Chủ trì tại điểm cầu Đồng Tháp có: Bí thư Tỉnh ủy Lê Quốc Phong,
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy/Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phan Văn Thắng,
Phó Bí thư Tỉnh ủy/Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa

Đại biểu dự hội nghị được nghe tham luận của các đồng chí lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Bộ Công thương... về công tác đối ngoại.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, đây là hội nghị đối ngoại đầu tiên do Bộ Chính trị, Ban Bí thư trực tiếp chỉ đạo tổ chức, thực hiện để bàn về công tác đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại Nhân dân và của cả hệ thống chính trị. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng toàn dân và toàn quân ta đang phấn đấu triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng một cách rất đồng bộ, toàn diện, trên tất cả lĩnh vực đối nội và đối ngoại.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo hội nghị. 

Tổng Bí thư khẳng định một số kết quả nổi bật trong công tác đối ngoại và tuyên dương những đóng góp ý nghĩa của đội ngũ những người làm công tác ngoại giao trong thời gian qua. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nêu rõ những nội dung cốt lõi của chủ trương, đường lối đối ngoại được nêu tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, nhấn mạnh, hội nghị đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là dịp các cấp, các ngành, các địa phương và đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại cả trong nước và nước ngoài nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn nữa về tình hình, vị thế của đất nước ta trong khu vực và trên thế giới; vị trí, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác đối ngoại trong tổng thể chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tạo ra khí thế mới, xung lực mới cho toàn hệ thống chính trị, cho các cấp, các ngành trong hoạt động đối ngoại.

 

Văn Thanh

Nguồn: baodongthap.vn; dongthap.gov.vn

Có thể bạn quan tâm