Công khai tài chính

Quyết định về việc công khai kế hoạch mua sắm tài sản nhà nước theo dự toán năm 2024


Quyết định về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2024


Dự kiến phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà năm 2024


Giao bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 (lần 7)


Công khai dự toán thu - chi NSNN 9 tháng năm 2023


Quyết định về việc giao bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2023


Quyết định Về việc giao quyền tự chủ tài chính cho Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp và Khởi nghiệp giai đoạn 2023 - 2025


Công khai dự toán thu - chi NSNN quý II/2023


Quyết định về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023


Công khai quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2022


Quyết định giao bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2023


Công khai dự toán NSNN năm 2023 và thực hiện dự toán thu - chi 3 tháng năm 2023 của Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp và Khởi nghiệp


Kế hoạch mua sắm tài sản Nhà nước theo dự toán năm 2023


Quyết định giao dự toán chi NSNN (bổ sung) năm 2023


Công khai dự toán thu - chi NSNN quý I/2023


Tình hình đầu tư xây dựng, mua sắm, giao, thuê tài sản công


Công khai thực hiện dự toán thu-chi NSNN 12 tháng năm 2022


Quyết định về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023


Quyết định về việc công bố công khai dự toán NSNN năm 2023


Đăng ký mua tài sản theo phương thức tập trung năm 2023

KHĐT - Banner văn bản phát hành

KHĐT - Banner lấy ý kiến dự thảo văn bản

KHĐT - Banner Danh bạ điện thoại

KHĐT - Banner Hộp thư điện tử

KHĐT - Banner Quản lý đấu thầu

KHĐT - Banner Lịch tiếp công dân

KHĐT - Banner hình ảnh hoạt động

KHĐT - Banner Liên kết website

Banner Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp

KHĐT - Cổng thông tin điện tử Bộ KHĐT

Banner 1022

Banner Cải cách hành chính

Banner Công khai tài chính

Banner Hiệp định CPTPP

Banner Số điện thoại đường dây nóng

Banner Danh mục thông tin phải được công khai