Lịch tiếp công dân

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

1. Thời gian tiếp công dân:

a. Công chức được phân công tiếp công dân thường xuyên thực hiện việc tiếp công dân vào tất cả các ngày làm việc trong tuần.

- Buổi sáng: Từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút.

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ.

b. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trực tiếp tiếp công dân theo định kỳ vào ngày 15 hàng tháng. Nếu trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo. Trường hợp Giám đốc Sở bận công việc quan trọng thì giao cho Phó Giám đốc Sở tiếp công dân.

2. Địa điểm tiếp công dân:

Tại phòng tiếp công dân Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp, địa chỉ: Số 11, đường Võ Trường Toảnphường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại số: 0277.3871646

>> Quy chế tiếp công dân

KHĐT - Banner văn bản phát hành

KHĐT - Banner lấy ý kiến dự thảo văn bản

KHĐT - Banner Danh bạ điện thoại

KHĐT - Banner Hộp thư điện tử

KHĐT - Banner Quản lý đấu thầu

KHĐT - Banner Lịch tiếp công dân

KHĐT - Banner hình ảnh hoạt động

KHĐT - Banner Liên kết website

Banner Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp

KHĐT - Cổng thông tin điện tử Bộ KHĐT

Banner 1022

Banner Cải cách hành chính

Banner Công khai tài chính

Banner Hiệp định CPTPP

Banner Số điện thoại đường dây nóng

Banner Danh mục thông tin phải được công khai