Xuất bản thông tin

null Mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện Dự án Khu đô thị mới Vĩnh Phước, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

Trang chủ Chi tiết bài viết

Mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện Dự án Khu đô thị mới Vĩnh Phước, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp

> các thông tin như sau:

1. Mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư của dự án:

- Hình thành khu đô thị mới phục vụ nhu cầu ở cho khoảng 4.000 người. Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới (giao thông, cấp thoát nước, cấp điện, chiếu sáng, thông tin liên lạc, cây xanh) và bố trí các khu chức năng: Nhà ở, công trình văn hóa, giáo dục, thương mại dịch vụ, công viên cây xanh theo quy hoạch chi tiết xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật đồng bộ trong phạm vi ranh giới của dự án (22,1 ha) theo quy hoạch chi tiết 1/500 được phê duyệt tại Quyết định số 229/QĐ-UBND ngày 14/8/2020 của UBND thành phố Sa Đéc phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng phường An Hòa, thành phố Sa Đéc.

2. Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án (không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư): 537,1 tỷ đồng (Năm trăm ba mươi bảy tỷ, một trăm triệu đồng).

3. Chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: 175,7 tỷ đồng (Một trăm bảy mươi lăm tỷ, bảy trăm triệu đồng).

4. Thời hạn, tiến độ đầu tư:

- Thời hạn được giao đất, thuê đất: 50 năm.

- Thời gian thực hiện dự án (xây dựng kết cấu hạ tầng + xây nhà thô): 04 năm kể từ ngày ký hợp đồng dự án đầu tư có sử dụng đất.

5. Địa điểm thực hiện dự án: Phường An Hòa, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Phạm vi, ranh giới được xác định như sau:

6. Diện tích khu đất: 22,1ha.

7. Mục đích sử dụng đất:

- Xây dựng Khu đô thị mới mới theo quy hoạch chi tiết 1/500 được phê duyệt.

- Các chỉ tiêu cơ bản theo quy hoạch phê duyệt tại Quyết định số 229/QĐ-UBND ngày 14/8/2020 của UBND thành phố Sa Đéc.

8. Thời hạn, địa điểm để nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án:

- Thời hạn nộp: Kể từ ngày 05/01/2021 đến ngày 08/02/2021.

- Địa điểm nộp: Trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

9. Thông tin liên hệ: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp.

- Địa chỉ: Số 11, đường Võ Trường Toản, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

- Số điện thoại: 0277.3853802;   Số fax: 0277.3852955.

10. Nhà đầu tư quan tâm, có nhu cầu đăng ký thực hiện dự án phải thực hiện các thủ tục để được cấp chứng thư số và nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

thông tin chi tiết file đính kèm

Có thể bạn quan tâm