Chỉ số PCI

Trang chủ Đồng Tháp PCI

Chỉ số PCI

1. Kế hoạch thực hiện Chỉ số PCI  

>> Năm 2023 

>> Năm 2022

>> Năm 2021

2. Kết quả Chỉ số PCI của tỉnh qua từng năm

>> Năm 2014; Năm 2015Năm 2016Năm 2017Năm 2018Năm 2019Năm 2020; Năm 2021; Năm 2022

3. Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) cấp tỉnh 

Bảng xếp hạng các Tỉnh, thành phố 

KHĐT - Banner văn bản phát hành

KHĐT - Banner lấy ý kiến dự thảo văn bản

KHĐT - Banner Danh bạ điện thoại

KHĐT - Banner Hộp thư điện tử

KHĐT - Banner Quản lý đấu thầu

KHĐT - Banner Lịch tiếp công dân

KHĐT - Banner hình ảnh hoạt động

KHĐT - Banner Liên kết website

Banner Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Tháp

KHĐT - Cổng thông tin điện tử Bộ KHĐT

Banner 1022

Banner Cải cách hành chính

Banner Công khai tài chính

Banner Hiệp định CPTPP

Banner Số điện thoại đường dây nóng

Banner Danh mục thông tin phải được công khai